KRBOVÁ KAMNA - OZNÁMENÍ

Oznamujeme všem nájemcům bytů v majetku společnosti CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s., že společnost dle usnesení představenstva společnosti č. 61/22 ze dne 26.9.2022 nebude povolovat instalace krbových kamen v bytech, ve kterých je zajištěn jiný zdroj vytápění. Důvody jsou následující:

  1. Instalací více krbových kamen v jednom domě by došlo ke zvýšení požárního nebezpečí a s tím k nutnosti změny pojistné smlouvy u těchto domů
  2. Prostory pro skladování topiva již v domech nejsou
  3. Nošení topiva do bytů přes společné prostory by zvýšilo prašnost a nepořádek, rovněž tak následné vynášení popela
  4. S vynášením popela pak jistě souvisí i chybějící popelnice na popel – ve většině případech jsou u domů k dispozici kontejnery.
  5. Není v našich silách kontrolovat druh zdroje použitého paliva ( dřevo, peletky, plasty, guma, ….. ) v návaznosti na  zdroje znečistění ovzduší
  6. Dle schváleného územního plánu je spalování dřeva možné tolerovat jen ve výjimečných případech – krby, krbová kamna, kde technologie spalování nedovoluje používat jiná paliva, než je určeno výrobcem spalovacího zařízení a kdy toto zařízení neslouží jako jediný zdroj vytápění objektu

Bezhotovostní platby

Od 11.4.2022 je možné v sídle společnosti chomutovská bytová a.s. hradit případné poplatky (ne nájemné) bezhotovostně – platební kartou.


Upozornění - změna u přepisů nájmu bytu!!

Představenstvo společnosti schválilo změnu Pravidel pro pronajímání bytů, a to konkrétně u článku 10. Přepisy nájmu bytů. Změna uvedena v nových pravidlech v sekci Dokumenty ke stažení.

 


Zásady ochrany osobních údajů

Na základě nařízení Evropské komise č. 679/2016, tzv. GDPR, a vnitrostátních právních předpisů s ním souvisejících, přijala naše společnost Zásady pro ochranu osobních údajů svých klientů, které jsou k dispozici na těchto webových stránkách.


Indikátor spotřeby tepla - RTN.

Instalované indikátory spotřeby tepla (RTN) jsou s označením WHE 552 - D1 - s dálkovým odečtem. Na RTN se na displeji automaticky střídají různé údaje - viz. informační list v dokumentech. Pro nájemce jsou podstatné dva údaje - aktuální spotřeba a hodnota kumulované spotřeby - oba v dokumentu označeny. Aktuální spotřeba je stávající stav (samotné číslo); hodnota kumulované spotřeby je konečný stav k vyúčtování (před číslem je písmeno M).