Indikátor spotřeby tepla – RTN.

Instalované indikátory spotřeby tepla (RTN) jsou s označením WHE 552 – D1 – s dálkovým odečtem. Na RTN se na displeji automaticky střídají různé údaje – viz. informační list v dokumentech. Pro nájemce jsou podstatné dva údaje – aktuální spotřeba a hodnota kumulované spotřeby – oba v dokumentu označeny. Aktuální spotřeba je stávající stav (samotné číslo); hodnota kumulované spotřeby je konečný stav k vyúčtování (před číslem je písmeno M).