KRBOVÁ KAMNA – OZNÁMENÍ

Oznamujeme všem nájemcům bytů v majetku společnosti CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s., že společnost dle usnesení představenstva společnosti č. 61/22 ze dne 26.9.2022 nebude povolovat instalace krbových kamen v bytech, ve kterých je zajištěn jiný zdroj vytápění. Důvody jsou následující:

  1. Instalací více krbových kamen v jednom domě by došlo ke zvýšení požárního nebezpečí a s tím k nutnosti změny pojistné smlouvy u těchto domů
  2. Prostory pro skladování topiva již v domech nejsou
  3. Nošení topiva do bytů přes společné prostory by zvýšilo prašnost a nepořádek, rovněž tak následné vynášení popela
  4. S vynášením popela pak jistě souvisí i chybějící popelnice na popel – ve většině případech jsou u domů k dispozici kontejnery.
  5. Není v našich silách kontrolovat druh zdroje použitého paliva ( dřevo, peletky, plasty, guma, ….. ) v návaznosti na  zdroje znečistění ovzduší
  6. Dle schváleného územního plánu je spalování dřeva možné tolerovat jen ve výjimečných případech – krby, krbová kamna, kde technologie spalování nedovoluje používat jiná paliva, než je určeno výrobcem spalovacího zařízení a kdy toto zařízení neslouží jako jediný zdroj vytápění objektu