Profil společnosti

Údaje ze zápisu do obchodního rejstříku:
CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s.,
Sídlo: Křižíkova 1098/6, 430 01 Chomutov
Datum zápisu: 22. prosince 2007
Právní forma: akciová společnost
IČO: 273 413 13
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu B, vložce č. 1838

Předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona


Organizační struktura společnosti:

Seznam představitelů společnosti

Valná hromada:
Rada statutárního města Chomutova

Představenstvo:
předseda JUDr. Marek Hrabáč
člen Karel Lipmann
člen Jiří Touška, MBA

Dozorčí rada:
předseda Mgr., Bc. et Bc. Jan Richter
člen Petr Kaiser
člen Ing. Miroslav Legner

Ředitelka společnosti:
Bc. Soňa Skalická

Administrativní úsek:
Helena Kodríková
Lucie Bieleszová

Úsek vymáhání pohledávek:
Ing. Milada Šimková
Ing. Jan Procházka

Ekonomický úsek:
Petronila Pucholtová