Nabídka volných bytů

Nabízíme byty opravené a byty nezpůsobilé k bydlení (na svépomoc) do nájmu veřejnou nabídkou.

Byt bude pronajat prvnímu zájemci, který se dostaví po zveřejnění nabídky na sídlo společnosti CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s., Křižíkova 1098/6, Chomutov s hotovostí, rovnající se ceně, uvedené ve zveřejněné nabídce (nevratná v souladu s čl. 4, odst. 5 Pravidel pro pronajímání bytů), a splňuje kritéria uvedená v článku 5. Pravidel pro pronajímání bytů. – www.chomutovska-bytova.cz. U bytů na svépomoc budou náklady na opravy, uvedené v dohodě, umořeny v nájemném a po dobu oprav nesmí nájemce v bytě bydlet.

Dokumenty ke stažení