ÚPRAVY V BYTECH – UPOZORNĚNÍ !!!

 

Jakékoliv úpravy a změny v bytech v majetku CHOMUTOVSKÉ BYTOVÁ a.s. a Statutárního města Chomutov lze provádět POUZE S PŘEDCHOZÍM SOUHLASEM MAJITELE!!!, a to za níže uvedených podmínek:

  1. Změny, vedoucí ke zhodnocení bytu budou povolovány, vyjma instalací elektrospotřebičů, které budou povolovány pouze na základě kladného stanoviska revizního technika, spolupracujícího se společností.
  2. U změny sporáku z plynu na elektro bude vždy zachován přívod plynu téměř ke spotřebiči pro případný zájem nového nájemce
  3. U výměn spotřebičů konzultovat se správcem případné vrácení původního spotřebiče v nepoškozeném stavu.
  4. Po jakékoliv změně v oboru elektro bude následně předložena revizní zpráva, vypracovaná revizním technikem, spolupracujícím se společností

V případě zjištění změn bez předchozího souhlasu pronajímatele bude u bytů na svépomoc možnost uložení pokuty a uvedení do původního stavu; u ostatních toto může být i důvod pro výpověď z nájmu bytu.