Bezhotovostní platby

Od 11.4.2022 je možné v sídle společnosti chomutovská bytová a.s. hradit případné poplatky (ne nájemné) bezhotovostně – platební kartou.


Upozornění - změna u přepisů nájmu bytu!!

Představenstvo společnosti schválilo změnu Pravidel pro pronajímání bytů, a to konkrétně u článku 10. Přepisy nájmu bytů. Změna uvedena v nových pravidlech v sekci Dokumenty ke stažení.

 


Zásady ochrany osobních údajů

Na základě nařízení Evropské komise č. 679/2016, tzv. GDPR, a vnitrostátních právních předpisů s ním souvisejících, přijala naše společnost Zásady pro ochranu osobních údajů svých klientů, které jsou k dispozici na těchto webových stránkách.


Indikátor spotřeby tepla - RTN.

Instalované indikátory spotřeby tepla (RTN) jsou s označením WHE 552 - D1 - s dálkovým odečtem. Na RTN se na displeji automaticky střídají různé údaje - viz. informační list v dokumentech. Pro nájemce jsou podstatné dva údaje - aktuální spotřeba a hodnota kumulované spotřeby - oba v dokumentu označeny. Aktuální spotřeba je stávající stav (samotné číslo); hodnota kumulované spotřeby je konečný stav k vyúčtování (před číslem je písmeno M).