Zásady ochrany osobních údajů

Na základě nařízení Evropské komise č. 679/2016, tzv. GDPR, a vnitrostátních právních předpisů s ním souvisejících, přijala naše společnost Zásady pro ochranu osobních údajů svých klientů, které jsou k dispozici na těchto webových stránkách.