Sokolská čp. 3711 – náhled z ulice Kadaňská

Pro banner nutno odečíst na každé straně 40 cm.

Výměry u jednotlivých objektů jsou uvedeny v metrech.