PŘIPOMÍNKA: „MILOSTIVÉ LÉTO II.“

Oddlužovací akce, vyhlášená státem, umožňuje dlužníkům zbavit se vysokých exekučních poplatků, sankcí a úroků, které navýšily původní dluh, a komplikují tak jeho splácení. Při využití „Milostivého léta II.“ stačí v období od 1. září 2022 do 30. listopadu 2022 uhradit zbylý dluh a příslušný poplatek ve výši 1.815,- Kč.

Kdo by chtěl této akce využít, musí nejpozději do 15. listopadu 2022 zaslat žádost doporučeným dopisem příslušnému exekutorskému úřadu.